فاو جفت ۹۷

بدون لکه ای رنگ همه چیز فابریک بیمه تا ۹۸.۳ کارکرد واقعی ۱۶۲
ماشین زیر کار
فاو جفت ۹۷

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
  • کیلومتر