کشنده داف ۲۰۰۸ چادری ۲۰۰۵

کشنده فوق پلاک تاجیکستان موتور گیربکس پلم میباشد
کشنده داف ۲۰۰۸ چادری ۲۰۰۵

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
  • کیلومتر