ایسوزو ٦تن٨٩

بیمه کامل تخفیف تا برج ٥/٩٩
بیرنگ
متور پلمپ
کیربکس پلم
کار کرد ٣١٠٠٠٠
ایسوزو ٦تن٨٩

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت