کامیون دنگ فنگ کشنده تی٣٠٠

یک دستگاه کامیون دنگ فنگ کشنده تی ٣٠٠فنی سالم و ظاهرتمیز، سندآزاد ه ویکسال هم بیمه داره
کامیون دنگ فنگ کشنده تی٣٠٠

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ٢٠٠میلیون تومان
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ١٣٨٤
  • کیلومتر
   ٣٠٠٠٠٠