خریدار امیکو کمپرسی ده چرخ فنر

خریدار امیکو مدل 90_91قیمت 400به بالا هستم سالم و از همه نظر تکمیل، چه مدارک چه از نظر فنی، 350 نقد ما بقی یک چک چهار ماهه بدم
خریدار امیکو کمپرسی ده چرخ فنر

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   400000000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1390