خاور باری۶۰۸

میل لنگ استاندارد کارت هوشمند فعال دیفرانسیل۸۱۴ بادی المان اکسل جلو ۸۰۸
خاور باری۶۰۸

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   90/000/000
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   1363