تراکتور فرگوسن

۲۸۵ تمیز کم کار درحد صفر همه جای فنی پلمب آچار نخورده بدون نم بخار یا روغن لاستیکها فابریک ۵۰در صد
تراکتور فرگوسن

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت