کشنده وایت مدل ۱۹۷۴

کشنده وایت مدل۱۹۷۴ همه چیز فابریک
کارت سوخت وکارت هوشمند فعال
لاستیک ۵۰ درصد مناسب برای اسقاط
درضمن ماشین زیر کار میباشد بازدید باهماهنگی
کشنده وایت مدل ۱۹۷۴

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۹۷۴
  • کیلومتر
   ۱۰۰۰۰۰