ماک مدل ۷۵

موتور وگیریبکس ب شرط همه ی لاستیکها ۹۵٪جارولی سرتاسر ۹ متر ۲۰دنده ۴۰ تن ۰۹۱۳۸۰۵۴۰۳۱
ماک مدل ۷۵

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱۱۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۷۵
  • کیلومتر
   ۱۱۱۱۱۱۱۱