فروش سوناتا 2012

سوناتا فول 2012 رنگ سفید صدفی تو کرم سه لکه رنگ به علت مالیدی ماشین بسیار تمیز ودرحد
فروش سوناتا 2012

ویژگی ها