مازبنز

تازه تعمیراساسی کارکرد۱۱۰۰لاستیکهانوبیرنگ
مازبنز

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۹۱
  • کیلومتر
   ۱۱۰۰