البرز مدل ۹۰

تودوزی نو جلو اتاق بالون بخاری درجا آلمانی کولر سالم وروشن بدون رنگ فقط جلو پنجره بخاطر قوری وسنگ خوردگی عوض شده
البرز مدل ۹۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۲۵۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۹۰
  • کیلومتر
   ۱۲۳۴