فاومدل ۹۳کم کارتمیز

فاومدل ۹۳ کم کار کارکرد ۶۰۰هزارتاهمه چی پلمپ بدون رنگ سالم لاستیک ۸۰درصد بیمه کامل سندازاد
فاومدل ۹۳کم کارتمیز

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۹۳
  • کیلومتر
   ۶۰۰