کشنده ده سیلندر ۵۸

ماشین از لحاظ فنی سالم همه چیز فعال تک برگ سند فقط یه دست رینگ میخواد شاسی بلند آینه دوبل فابریک
کشنده ده سیلندر ۵۸

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱۵۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۵۸
  • کیلومتر
   ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰