مینی بیل مکانیکی

مینی بیل کوباتو ۳سیلندر ژاپن
موتور پمپ پلمب
استیک بدون رنگ بدون جوش
بدون روغن ریزی
زیربندی صدرصد
لیور برقی
آمپر هابرقی
قابلیت جابه جایی لیورها
قابلیت باز و بسته شدن زنجیرها از ۱۳۰تا ۹۰ثانت
تا ۹۰سانت
پاکت ۳۰ثانتی و ۵۰ثانتی
مدل ۲۰۱۲
وزن ۲تن
حفاری مفید ۲متر عمق
مینی بیل مکانیکی

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت