کشنده دنگ فنگ

سالم و سره حال
کشنده دنگ فنگ

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۸۷
  • کیلومتر
   ۱۶۰۰۰۰۰