خریدار یک دستگاه کمپرسی ده چرخ

خریدار یک دستگاه خودرو
ولووf12
ولووn10 کمپرسی
بنز ده چرخ مایلر زیر مایلر
به شرط سالم با تایید مکانیک و آهنگر
به صورت شرایطی ۵۰۰ ملیون پیش پرداخت
الباقی ماهی ۵۰ ملیون با ضمانت محضری و چک کارمندی و سفته
خریدار یک دستگاه کمپرسی ده چرخ

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   توافقی
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۶۶ به بعد