داف زرد۴۱۰

داف زرد ۴۱۰ دنده ای مدل ۲۰۱۳ سرو ته با هم لاستیک ۹۰ درصد فنی به شرط قیمت ۸۰۰
میلیون
داف زرد۴۱۰

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۸۰۰ میلیون
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۹۲
  • کیلومتر
   ۱۰۰۰