بیل بکوتراکتوری کوچیک

سالم درحال کارداری پلاک وبیمه کارت سوخت لاستیک ها نو قابلیت حفر کانال درجاهای کوچیک وگود برداری
بیل بکوتراکتوری کوچیک

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۲۱۰۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۱۱
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت