جویای کار برای جرثقیل ده تن هستم شرح هزینه بستگی به ساعت کار وسختی کار دارد

کار با جرثقیل
جویای کار برای جرثقیل ده تن هستم شرح هزینه بستگی به ساعت کار وسختی کار دارد

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت