فتون شش تن مدل۸۶

کاملاسالم بدون رنگ آماده ی انتقال
فتون شش تن مدل۸۶

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۶۲۰میلیون تومان
  • کیلومتر
   ۵۰۰هزار
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۸۶