حواله کشنده دایون نیوفیس

حواله کشنده دایون نیوفیس ۱۴۰۱گیربکس ولووجدید...دعوتنامه لیزینگ اومده ...ماشین آماده تحویل قیمت حواله۲۵۰۰
حواله کشنده دایون نیوفیس

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
  • کیلومتر