بنز ده سیلندر

ماشین کمپریسی تک ده سیلندر عروسک
تکمیل تکمیل...
بنز ده سیلندر

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱۵۰۰یک و نیم میلیارد
  • کیلومتر
   ۲۰۰۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۵۵