کامیونت امیکو ۵۲۰۰مدل۹۲

کامیونت درحدصفر
همه چیز پلمپ
رخ۱۴۰۱
لاستیک ها ۱۰۰
کانتینر فلزی
کیلومتر ۵۰۰۰۰واقعی
کامیونت امیکو ۵۲۰۰مدل۹۲

ویژگی ها

  • جزئیات بیشتر

    • قیمت
    • کیلومتر
    • وضعیت لاستیک
    • سال ساخت