کمپرسی آکتروس

همه چیز فابریک کمپانی به شرط بدون خال رنگ سیم کشی فابریک فنرها مایلری شده دنده آکسوری لاستیکا ۹۰ درصد لگن کمپرس ۸۵ درصد
کمپرسی آکتروس

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  • کیلومتر
   ۶۵۰.۰۰۰
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۸۵