الوند ۶تن خوابدار

تحویلی ۴۰۰کم کار لاستیک ۱۰۰درصد تا برج ۴گارانتی دارد
الوند ۶تن خوابدار

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت