کمپرس بنز بی دماغ ده تن تک۱۹۲۴اوراقی

کامیون کمپرس بنز تک متور۱۹۲۴ میلنگ استانداردگیربکس دهچرخی جک ملخی مخصوص معدن وشن شوئی متور روغن کم میکند کامیون درحال کارمیباشدفاقد مدارک میباشد قیمت۵۲۰میلیون تخفیف جزئی پای معامله
کمپرس بنز بی دماغ ده تن تک۱۹۲۴اوراقی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰
  • کیلومتر
   ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
  • وضعیت لاستیک
   خوب
  • سال ساخت
   قبل۶۶