فاوکشنده جفت محورتصادفی

برای توضیحات تماس بگیرید]]
فاوکشنده جفت محورتصادفی

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۱۲۰۰۰۰۰۰۰
  • وضعیت لاستیک ها
   خوب
  • سال ساخت
   ۱۳۹۵
  • کیلومتر
   ۲۴۶۷