الوند ۸تن

ماشین فنی سالم لاستیک جلو ۵۰ درصد عقب ۴۰ درصد یک جفت میخاد بیمه تا برج ۱۱ شاسی بفروش میرسد
الوند ۸تن

ویژگی ها

 • جزئیات بیشتر

  • قیمت
   ۵۸۸۸۸۸
  • کیلومتر
  • وضعیت لاستیک
  • سال ساخت
   مدل ۹۱